موضوع: "احكام شرعي"

یکی از احکامی که باید زنان بدانند

14ام شهریور, 1395


یکی از احکامی که لازم است زنان با توجه به شرایط جسمی خود از آن آگاهی داشته باشند، احکام مربوط به یائسگی است.

تعریف یائسگی، زمان آن و احکام مربوط به آن را به‌طور خلاصه می‌توانید در زیر ملاحظه کنید.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

حکم شنیدن موسیقی در تاکسی

7ام شهریور, 1395

سوال: اگر سوار تاکسی شدیم و موسیقی با صدای زن پخش می شد، رفتار مناسب کدام است؟

این نوع خواندن ها از مصادیق حرام است و اجتناب از آن واجب است.[1]

در این جا برای شما دو تکلیف وجود دارد:

1ـ تکلیف شما در برخورد با آن راننده (به عنوان نهی از منکر)

2ـ تکلیف شما نسبت به گوش نکردن آن موسیقی.

 

اما تکلیف اول
بدیهی است که این آواز از مصادیق منکر بوده و تحت تکلیف نهی از منکر قرار خواهد گرفت. امر به معروف و نهى از منکر با شرایطى که ذکر خواهد شد، واجب و ترک آن معصیت است و در مستحبات و مکروهات امر و نهى مستحب است.

امر به معروف و نهى از منکر واجب کفایى است و در صورتى که بعضى از مکلّفین به آن اقدام ‏کنند از دیگران ساقط است و اگر اقامه معروف و جلوگیرى از منکر، موقوف بر اجتماع جمعى از مکلّفین باشد واجب است اجتماع کنند.

برای نهی از منکر شرایط و مراتبی است که ما به طور فشرده بیان می کنیم:

 

شرایط امر به معروف و نهى از منکر
چند چیز در واجب بودن امر به معروف و نهى از منکر شرط است:

اول: آن که کسى که مى‏خواهد امر و نهى کند، بداند که آن چه شخص مکلف بجا نمى‏آورد واجب است بجا آورد و آن چه بجا مى‏آورد باید ترک کند.

دوم: آن که احتمال بدهد امر و نهى او تأثیر مى کند، پس اگر بداند اثر نمى‏کند واجب نیست.

سوم: آن که بداند شخص معصیت کار بنا دارد که معصیت خود را تکرار کند، پس‏ اگر بداند یا گمان کند یا احتمال صحیح بدهد که تکرار نمى‏کند واجب نیست.

چهارم: آن که در امر و نهى مفسده‏اى نباشد، پس اگر بداند یا گمان کند که اگر امر یا نهى کند ضرر جانى یا عِرضى و آبرویى یا مالى قابل توجه به او مى‏رسد واجب نیست، بلکه اگر بترسد که ضررى متوجّه متعلقان او مى‏شود واجب نیست، بلکه با احتمال وقوع ضرر جانى یا عِرضى و آبرویى یا مالى موجب حَرَج بر بعضى مۆمنین، واجب نمى‏شود بلکه در بسیارى از موارد حرام است.[2]

 

مراتب امر به معروف و نهى از منکر
براى امر به معروف و نهى از منکر مراتبى است، و جایز نیست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پایین، به مراتب دیگر عمل شود.

اول: آن که با شخص معصیت کار طورى عمل شود که بفهمد براى ارتکاب او به معصیت، این نحو عمل با او شده است؛ مثل این که از او رو برگرداند، یا با چهره عبوس با او ملاقات کند، یا ترک مراوده با او کند و از او اعراض کند به نحوى که معلوم شود این امور براى آن است که او ترک معصیت کند.

دوم: امر و نهى به زبان است، پس با احتمال تأثیر و حصول سایر شرایط گذشته، واجب است اهل معصیت را نهى کنند، و تارک واجب را به آوردن واجب امر کنند.‏

سوم: توسل به زور و جبر است، پس اگر بداند یا اطمینان داشته باشد که جز با اعمال زور و جبر، ترک منکر نمى‏کند یا واجب را بجا نمى‏آورد واجب است ولی باید از قدر لازم تجاوز نکند.

اگر جلوگیرى از معصیت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصیت کار در محلى یا منع نمودن از آن که به محلى وارد شود، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن واجب است.

اگر جلوگیرى از معصیت، بر کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصیت کار، و در مضیقه قراردادن او توقف داشته باشد جایز است، لکن لازم است مراعات شود که زیاده‏روى نشود، و بهتر آن است که در این امر و نظیر آن اجازه از مجتهد جامع الشرایط گرفته شود[3].

مقام معظم رهبری در پاسخ به این سۆال که آیا در مواردى که راه جلوگیرى از وقوع منکر منحصر به ایجاد مانع بین فعل حرام و فاعل آن، و آن هم متوقف بر کتک زدن وى یا زندانى کردن و سخت گرفتن بر او و یا تصرف در اموال وى هر چند با تلف کردن آن باشد، مى‏توان بدون کسب اجازه از حاکم، اقدام به آن از باب نهى از منکر نمود؟

جواب فرموده اند: این موضوع حالات و موارد مختلفى دارد، به طور کلى مراتب امر به معروف و نهى از منکر، اگر متوقف بر تصرّف در نفس یا مال کسى که فعل حرام را به جا آورده نباشد، احتیاج به کسب اجازه از کسى ندارد، بلکه این مقدار بر همه مکلّفین واجب است. ولى مواردى که امر به معروف و نهى از منکر متوقف بر چیزى بیشتر از امر و نهى زبانى باشد، اگر در سرزمینى باشد که داراى نظام و حکومت اسلامى است و به این فریضه اسلامى اهمیت داده مى‏شود، احتیاج به اذن حاکم و مسئولین ذى ربط و پلیس محلى و دادگاههاى صالح دارد[4].

اگر جلوگیرى از منکرات و اقامه واجبات بر جرح و قتل، موقوف باشد، جایز نیست مگر به اذن مجتهد جامع الشرایط با حصول شرایط آن [5].

 

نتیجه
با توجه به وجود شرایط امر به معروف و نهى از منکر در موردی که فرمودید انجام این فریضه الاهی با رعایت مراتب آن واجب است.

اما تکلیف دوم (تکلیف شما نسبت به گوش کردن و گوش نکردن آن):

وظیفه شما اجتناب از آن است[6] به هر وسیله ممکن همانند پیاده شدن (در صورتی که به مشقت و حرج نیفتید) قرار دادن شیئی در گوش یا بی توجهی و عدم اعتناء به گونه ای که آن آواز، شما را به خود مشغول نکند و… .

 

پی نوشتها:

 [1] میر لوحی،لسید محمد هادی، إعلام الأحباء فی حرمة الغناء فی القرآن و الدعاء، محقق و مصحح، صادقی، محسن، ‏نشر مرصاد، 1418 ه ق، الطبعة الأولى، قم؛ دارابی، محمد ، مقامات السالکین، محقق و مصحح، نبوی‏، سید جعفر، نشر مرصاد، 1418 ه ق، الطبعة الأولى، قم؛ مختاری، رضا و صادقی، محسن، غنا، موسیقی، مکتب الإعلام الإسلامی، الطبعة الأولى، قم المقدسة.

[2] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏2، ص 756 و 757، ملحقات رساله امام خمینى با حاشیه آیات عظام، فاضل لنکرانى و نورى همدانى.

[3] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏2، ص: 762، [مسأله 2823.

[4] أجوبة الاستفتاءات (بالفارسیة)، ص: 230، س 1055.

[5] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏2، ص760، 761، 762.

[6] میر لوحی،لسید محمد هادی، إعلام الأحباء فی حرمة الغناء فی القرآن و الدعاء، محقق و مصحح، صادقی، محسن، ‏نشر مرصاد، 1418 ه ق، الطبعة الأولى، قم؛ دارابی، محمد ، مقامات السالکین، محقق و مصحح، نبوی‏، سید جعفر، نشر مرصاد، 1418 ه ق، الطبعة الأولى، قم؛ مختاری، رضا و صادقی، محسن، غنا، موسیقی، مکتب الإعلام الإسلامی، الطبعة الأولى، قم المقدسة.

 

منبع: سایت اسلام کوئیست

اشتراک گذاری این مطلب!

برداشت نادرست از احکام / شماره 18

30ام مرداد, 1395

 

فراگیری احکام و عمل به آنها از مهمترین دستوراتی است که باید مورد توجه مسلمانان قرار گیرد. گاهی به دلیل عادت کردن به رفتارهایی برخی احکام به نادرست در بین مردم رواج پیدا می کند و بر آن اساس شاید به نسل های بعد نیز منتقل شود.در این سلسله تصاویری که هر هفته خواهد آمد به بیان احکامی خواهیم پرداخت که شاید برداشت نادرستی از آنها برای ما وجود داشته باشد.

کشیدن مسح سر

باید بدونیم که مسح سر کشیدن با ناخن صحیح نیست و حتما باید با پوست دست روی سر مسح کشید (استفتاء از دفتر مراجع)

منبع: فرهنگ نیوز

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

برداشت نادرست از احکام / شماره 17

24ام مرداد, 1395

فراگیری احکام و عمل به آنها از مهمترین دستوراتی است که باید مورد توجه مسلمانان قرار گیرد. گاهی به دلیل عادت کردن به رفتارهایی برخی احکام به نادرست در بین مردم رواج پیدا می کند و بر آن اساس شاید به نسل های بعد نیز منتقل شود.در این سلسله تصاویری که هر هفته خواهد آمد به بیان احکامی خواهیم پرداخت که شاید برداشت نادرستی از آنها برای ما وجود داشته باشد. 

راههای مختلف کشیدن مسح سر

اکثرماها مسح کشیدن سر رو فقط یه شکل صحیح میدونیم و اون کشیدن دست راست از بالای سر تا نزدیک صورته در حالی که چند جور دیگه هم میشه انجام داد:

1.با دست راست 2.با دست چپ 3.از بالا به پایین 4.از پایین به بالا 5.به صورت طول و عرض سر… (توضیح المسائل مراجع ، ج 1، ص 209، م 24)

منبع: فرهنگ نیوز


اشتراک گذاری این مطلب!

برداشت نادرست از احکام / شماره 16

20ام مرداد, 1395

 

فراگیری احکام و عمل به آنها از مهمترین دستوراتی است که باید مورد توجه مسلمانان قرار گیرد. گاهی به دلیل عادت کردن به رفتارهایی برخی احکام به نادرست در بین مردم رواج پیدا می کند و بر آن اساس شاید به نسل های بعد نیز منتقل شود.در این سلسله تصاویری که هر هفته خواهد آمد به بیان احکامی خواهیم پرداخت که شاید برداشت نادرستی از آنها برای ما وجود داشته باشد. شما همراهان فرهنگ نیوز نیز می توانید هر یک از این برداشتهایی که به ذهنتان می رسد برای ما ارسال کنید تا در تکمیل این پرونده کمک شود.

بستن شیر آب

بعضی از مردم موقع وضوگرفتن شیر آب رو باز می ذارن و فکر می کنن اگه دست به شیر خیس بزنن وضوشون باطل میشه. در حالی که بستن شیر آب حتی اگر خیس هم باشه تا قبل از تمام شدن شستن دست چپ اشکالی ندارد.

منبع: فرهنگ نیوز

 

اشتراک گذاری این مطلب!

برداشت نادرست از احکام / شماره 15

15ام مرداد, 1395

فراگیری احکام و عمل به آنها از مهمترین دستوراتی است که باید مورد توجه مسلمانان قرار گیرد. گاهی به دلیل عادت کردن به رفتارهایی برخی احکام به نادرست در بین مردم رواج پیدا می کند و بر آن اساس شاید به نسل های بعد نیز منتقل شود.در این سلسله تصاویری که هر هفته خواهد آمد به بیان احکامی خواهیم پرداخت که شاید برداشت نادرستی از آنها برای ما وجود داشته باشد.

یاد گرفتن احکام:

بعضیا فکر می کنن هرچی از احکام کمتر بدونن مسئولیتشون کمتره در حالی که بر اساس فتوای همه مراجع تقلید، به مکلف واجبه که احکام  مورد نیازشو یاد بگیره و نباید کوتاهی کنه.

(توضیح المسائل مراجع، م 11)

منبع: فرهنگ نیوز

اشتراک گذاری این مطلب!

برداشت نادرست از احکام / شماره 14

9ام مرداد, 1395

فراگیری احکام و عمل به آنها از مهمترین دستوراتی است که باید مورد توجه مسلمانان قرار گیرد. گاهی به دلیل عادت کردن به رفتارهایی برخی احکام به نادرست در بین مردم رواج پیدا می کند و بر آن اساس شاید به نسل های بعد نیز منتقل شود.در این سلسله تصاویری که هر هفته خواهد آمد به بیان احکامی خواهیم پرداخت که شاید برداشت نادرستی از آنها برای ما وجود داشته باشد.

آب کشیدن:

بعضیا برا آب کشیدن چیز نجس زیاده روی می کنن و خیلی آب مصرف می کنن و حتی اگه ظرف یا لباسشون نجس هم نباشه باز با آب فراوون می شورن. در واقع هم اسراف می کنن هم به رای و نظر شخصی خودشون عمل می کنن نه مراجع. ( توضیح المسائل مراجع - م 143)

منبع: فرهنگ نیوز

اشتراک گذاری این مطلب!

برداشت نادرست از احکام / شماره 13

4ام مرداد, 1395

 فراگیری احکام و عمل به آنها از مهمترین دستوراتی است که باید مورد توجه مسلمانان قرار گیرد. گاهی به دلیل عادت کردن به رفتارهایی برخی احکام به نادرست در بین مردم رواج پیدا می کند و بر آن اساس شاید به نسل های بعد نیز منتقل شود.در این سلسله تصاویری که هر هفته خواهد آمد به بیان احکامی خواهیم پرداخت که شاید برداشت نادرستی از آنها برای ما وجود داشته باشد.

جوهر خودکار

برخی فکر می کنند جوهر خودکار حتی به مقدار کم رنگ هم مانع وضو هست و وضو و نمازشون رو اعاده می کنن، در حالیکه رنگ خودکار اگر جرم نداشته باشه مانع وضو نیست. (استفتائات آیت الله مکارم ج2، ص 47، س 55)

منبع: فرهنگ نیوز

اشتراک گذاری این مطلب!

چرا باید خمس پرداخت کنیم؟

3ام مرداد, 1395

در طول تاریخ تشیع، مهم‌ترین منبع مالی امامان و سپس فقیهان شیعه برای اداره‌ امور دینی، رسیدگی به حال تهدیدستان، برپایی حوزه‌های علمیه و روشن نگه‌داشتن چراغ تعلیم و تعلم دینی، وجوهات شرعی اعم از خمس و زکات بوده است، این منبع مالی دینی-مردمی، نهاد امامت و فقهاهت را از نیازمندی به حکومت‌ها حفاظت می‌کرده و به آن در برابر حکومت‌های فاسد و ظالم قدرت جولان می‌داده است، در دوران ما هم وجوهات شرعی همچنان مهم‌ترین عامل استقلال عالمان دینی و حوزه‌های علمیه در برابر دولت‌ها است.

فقیهان شیعه در دوران غیبت نائبان عام امام زمان‌(عج) هستند و از این رو خمس را باید به آن‌ها سپرد تا در مصارفی که اطمینان دارند که امام(ع) به آن خشنود است، هزینه کنند، امروزه به گونه‌های مختلف در این باره شبهه‌پراکنی می‌شود تا از اعتقاد مؤمنان کاسته شده و دست حوزه‌های علمیه از این منبع مالی کوتاه شود. در نوشتار حاضر به یکی از شبهاتی که در این خصوص مطرح می‌شود توجه کرده و به بررسی و نقد آن خواهیم پرداخت.

*چکیده‌ شبهه

خمس در شریعت اسلامی تنها به غنائم جنگی تعلق می‌گیرد و سرایت حکم آن به دیگر موضوعات نادرست است، فقیهان شیعی با توسعه‌ موضوع خمس آن را به موارد دیگری هم مربوط کردند که ریشه‌ای در شریعت ندارد، روایاتی که در بحث خمس به آن استناد می‌کنند، به نوعی جعلی و نامعتبر است.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

برداشت نادرست از احکام / شماره 12

31ام تیر, 1395

فراگیری احکام و عمل به آنها از مهمترین دستوراتی است که باید مورد توجه مسلمانان قرار گیرد. گاهی به دلیل عادت کردن به رفتارهایی برخی احکام به نادرست در بین مردم رواج پیدا می کند و بر آن اساس شاید به نسل های بعد نیز منتقل شود.در این سلسله تصاویری که هر هفته خواهد آمد به بیان احکامی خواهیم پرداخت که شاید برداشت نادرستی از آنها برای ما وجود داشته باشد.

هفت قدم

بعضیا فکر می کنن در بین وضو گرفتن اگه هفت قدم راه برن بعد مسح بکشن وضوشون باطل میشه. در حالی که اندازه مشخصی برای راه رفتن در وضو وارد نشدهو فقط باید موالات (پی در پی بودن) کارهای وضو حفظ بشه (جامع الاحکام صافی، ج 1، ص 34، س 94)

منبع: فرهنگ نیوز

اشتراک گذاری این مطلب!

کتاب آموزشی احکام نماز

30ام تیر, 1395

آنچه در کتاب آموزشی احکام نماز می‌آید، مجموعه درس‌های احکام نماز (دروس ۲۷ تا ۵۷) از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

در این مجموعه‌ی آموزشی، علاوه بر موارد موجود در رساله‌ی «اجوبة الإستفتائات»، استفتائات جدید نیز اضافه و از جزوه‌های دروس خارج فقه معظم‌له نیز بهره گرفته شده است، تا بر غنای آموزشی مجموعه،‌ بر طبق اسلوب و بیان معظم‌له اضافه شود.
دفتر استفتائات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای این رساله‌ی آموزشی را تأیید و عمل به آن را مجزی اعلام کرده است.

دانلود از اینجا

رمز فایل: www.rasekhoon.net

منبع: سایت راسخون

اشتراک گذاری این مطلب!

برداشت نادرست از احکام / شماره 11

27ام تیر, 1395

فراگیری احکام و عمل به آنها از مهمترین دستوراتی است که باید مورد توجه مسلمانان قرار گیرد. گاهی به دلیل عادت کردن به رفتارهایی برخی احکام به نادرست در بین مردم رواج پیدا می کند و بر آن اساس شاید به نسل های بعد نیز منتقل شود.در این سلسله تصاویری که هر هفته خواهد آمد به بیان احکامی خواهیم پرداخت که شاید برداشت نادرستی از آنها برای ما وجود داشته باشد.

وضوی جبیره یا تیمم

خیلی از مردم مرز بین وضوی جبیره و تیمم رو نمی دونن و با کوچکترن زخمی سراغ تیمم میرن، در حالی که تیمم وقتیه که جبیره بیشتر از یک عضو داشته باشه (توضیح المسائل مراجع، م 330)

منبع: فرهنگ نیوز

اشتراک گذاری این مطلب!

برداشت نادرست از احکام / شماره 10

23ام تیر, 1395

فراگیری احکام و عمل به آنها از مهمترین دستوراتی است که باید مورد توجه مسلمانان قرار گیرد. گاهی به دلیل عادت کردن به رفتارهایی برخی احکام به نادرست در بین مردم رواج پیدا می کند و بر آن اساس شاید به نسل های بعد نیز منتقل شود.در این سلسله تصاویری که هر هفته خواهد آمد به بیان احکامی خواهیم پرداخت که شاید برداشت نادرستی از آنها برای ما وجود داشته باشد.

خون و وضو

بعضیا فکر می کنن اگه از بینی یا دهان یا اعضای وضو خون بیاد وضو باطل میشه در حالی که اینطوری نیست (استفتائات امام خمینی، ج 1، ص 45، س 72)

منبع: فرهنگ نیوز

اشتراک گذاری این مطلب!

احکام غسل

20ام تیر, 1395

مجموعه زیر برگرفته از از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

آنچه در این فایل آورده شده است مواردی از قبیل :

- معنای غسل- اقسام غسل- مشترک میان مردان و زنان- مخصوص بانوان- مستحب- کیفیت غسل- ترتیبی- مراحل با تصویر- ارتماسی- کسی که بعد از غسل بفهمد به قسمتی از بدنش آب نرسیده است- غسل جبیره- شرایط غسل- احکام غسل- شک در غسل- اسباب جنابت-کارهایی که بر جنب حرام است- احکام غسل جنابت- غسل‌های مخصوص بانوان- خون حیض- احکام حایض- استحاضه- نفاس (خون زایمان)

دانلود کتاب از اینجا

رمز فایل: www.rasekhoon.net

 

منبع: سایت راسخون

اشتراک گذاری این مطلب!

برداشت نادرست از احکام / شماره 9

19ام تیر, 1395

فراگیری احکام و عمل به آنها از مهمترین دستوراتی است که باید مورد توجه مسلمانان قرار گیرد. گاهی به دلیل عادت کردن به رفتارهایی برخی احکام به نادرست در بین مردم رواج پیدا می کند و بر آن اساس شاید به نسل های بعد نیز منتقل شود.در این سلسله تصاویری که هر هفته خواهد آمد به بیان احکامی خواهیم پرداخت که شاید برداشت نادرستی از آنها برای ما وجود داشته باشد. 

خشک بودن اعضاء وضو

برای وضو گرفتن لازم نیست صورت و دست ها خشک باشن، فقط قسمت هایی که باید مسح کشیده بشه، یعنی سر و روی پاها لازمه قبل از وضو خشک باشن (عروه الوثقی، ج1، ص 212…)


منبع: فرهنگ نیوز

 

اشتراک گذاری این مطلب!

برداشت نادرست از احکام / شماره 8

14ام تیر, 1395

فراگیری احکام و عمل به آنها از مهمترین دستوراتی است که باید مورد توجه مسلمانان قرار گیرد. گاهی به دلیل عادت کردن به رفتارهایی برخی احکام به نادرست در بین مردم رواج پیدا می کند و بر آن اساس شاید به نسل های بعد نیز منتقل شود.در این سلسله تصاویری که هر هفته خواهد آمد به بیان احکامی خواهیم پرداخت که شاید برداشت نادرستی از آنها برای ما وجود داشته باشد.

فقط نماز

یه عده فکر می کنن چون خیلی کارهای خیری انجام میدن می تونن نماز نخونن. در صورتی که هیچ عمل خیری هر چقدر هم زیاد باشه مجوز ترک نماز نیست.

منبع: فرهنگ نیوز

اشتراک گذاری این مطلب!

برداشت نادرست از احکام / شماره 7

9ام تیر, 1395

 فراگیری احکام و عمل به آنها از مهمترین دستوراتی است که باید مورد توجه مسلمانان قرار گیرد. گاهی به دلیل عادت کردن به رفتارهایی برخی احکام به نادرست در بین مردم رواج پیدا می کند و بر آن اساس شاید به نسل های بعد نیز منتقل شود.در این سلسله تصاویری که هر هفته خواهد آمد به بیان احکامی خواهیم پرداخت که شاید برداشت نادرستی از آنها برای ما وجود داشته باشد.

تکبیره الاحرام مأموم

بعضیا تا تکبیره الاحرام امام تموم نشده تکبیر میگن که نباید این کار انجام بشه. به نظر اکثر مراجع واجبه که تا آخر تکبیر امام، تکبیر گفته نشه (توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 823، م

منبع: فرهنگ نیوز

اشتراک گذاری این مطلب!

برداشت نادرست از احکام / شماره 6

3ام تیر, 1395

فراگیری احکام و عمل به آنها از مهمترین دستوراتی است که باید مورد توجه مسلمانان قرار گیرد. گاهی به دلیل عادت کردن به رفتارهایی برخی احکام به نادرست در بین مردم رواج پیدا می کند و بر آن اساس شاید به نسل های بعد نیز منتقل شود.در این سلسله تصاویری که هر هفته خواهد آمد به بیان احکامی خواهیم پرداخت که شاید برداشت نادرستی از آنها برای ما وجود داشته باشد.

کشیدن دستها بر صورت بعد از قنوت:

برخی تصور می کنن بعد از قنوت نماز مستحب است دستهاشون رو به صورت بکشند، در حالیکه این کار مکروه است (عروه الوثقی، ج1، بحث قنوت، م8)

اشتراک گذاری این مطلب!

برداشت نادرست از احکام / شماره 5

29ام خرداد, 1395

فراگیری احکام و عمل به آنها از مهمترین دستوراتی است که باید مورد توجه مسلمانان قرار گیرد. گاهی به دلیل عادت کردن به رفتارهایی برخی احکام به نادرست در بین مردم رواج پیدا می کند و بر آن اساس شاید به نسل های بعد نیز منتقل شود.در این سلسله تصاویری که هر هفته خواهد آمد به بیان احکامی خواهیم پرداخت که شاید برداشت نادرستی از آنها برای ما وجود داشته باشد.

رها کردن نماز:

بعضیا وقت نماز اگه شک کردن نماز رو رها می کنن یا اگه به رکوع امام جماعت نرسیدن نماز رو رها می کنن درصورتی که باید به نماز ادامه بدهند. به این صورت که اگه به رکوع امام برسه یک رکعت حساب میشه و اگر نرسه نمازش فرادی است و باید ادامه بده (توضیح المسائل مراجع، ج 1، م 1427)


منبع: فرهنگ نیوز

اشتراک گذاری این مطلب!

برداشت نادرست از احکام / شماره 4

24ام خرداد, 1395

 

فراگیری احکام و عمل به آنها از مهمترین دستوراتی است که باید مورد توجه مسلمانان قرار گیرد. گاهی به دلیل عادت کردن به رفتارهایی برخی احکام به نادرست در بین مردم رواج پیدا می کند و بر آن اساس شاید به نسل های بعد نیز منتقل شود.در این سلسله تصاویری که هر هفته خواهد آمد به بیان احکامی خواهیم پرداخت که شاید برداشت نادرستی از آنها برای ما وجود داشته باشد. 

سهل انگاری در نماز:

بعضیا به هر بهانه ای نماز رو تعطیل می کنن.اما نماز در هیچ شرایطی از آدم ساقط نمیشه


منبع: فرهنگ نیوز

 

اشتراک گذاری این مطلب!

برداشت نادرست از احکام / شماره 3

19ام خرداد, 1395

فراگیری احکام و عمل به آنها از مهمترین دستوراتی است که باید مورد توجه مسلمانان قرار گیرد. گاهی به دلیل عادت کردن به رفتارهایی برخی احکام به نادرست در بین مردم رواج پیدا می کند و بر آن اساس شاید به نسل های بعد نیز منتقل شود.در این سلسله تصاویری که هر هفته خواهد آمد به بیان احکامی خواهیم پرداخت که شاید برداشت نادرستی از آنها برای ما وجود داشته باشد.

نگاه به آینه در اعتکاف:

در اعتکاف نگاه کردن به آینه اشکال نداره. بعضیا فکر می کنن مثل زائرهای خانه خدا نباید به آیینه نگاه کرد (هزار و یک مسأله، نوری، ج2، ص8)

منبع: فرهنگ نیوز

اشتراک گذاری این مطلب!

چگونه می توان به بخشیده شدن گناه علم پیدا کرد؟

16ام خرداد, 1395

سوال: چگونه باید بفهمیم که خداوند گناهان ما را بخشیده در صورتی که توبه کرده ایم ولی احساس سنگینی و گناه می کنیم ؟

پاسخ: توبه واقعی دارای شرایطی است که اگر رعایت شود مورد قبول خدای مهربان قرار می گیرداین شرایط عبارتند از:1-فرد گناه کار گناه را از روی جهالت و نادانی انجام داده باشد؛ 2- عدم آگاهی از مرگ؛ 3- ترک گناه؛ 4- ندامت؛ 5- تصمیم جدی بر ترک گناه و عدم باز گشت در آینده؛ 6- جبران گناه و لغزش های گذشته؛ 7- استغفار و طلب آمرزش از خداوند.

بهرحال کسی که دوست دارد در لجن زار گناه بماند و از آلودگی ها تغذیه کند معلوم است که هنوز از گناهان خود پشیمان نشده است و در این حالت توبه معنا ندارد. و معلوم هم نیست که در آینده موفق به ترک گناه خواهد شد یا نه، بلکه تکرار گناه ممکن است زمینه و توفیق توبه را از انسان سلب کند!. بله اگر موفق به توبه واقعی با تمام شرایط آن شود توبه اش پذیرفته می شود.

البته لازم است انسان همواره در حالت خوف و رجا باشد به این معنی که نه تنها باید از گناهان خود خوف و ترس داشته باشد بلکه از نابود شدن اعمال نیک خود در اثر ریا و عجب و …بیم داشته باشد و از طرف دیگر همواره به رحمت بی کران الهی امیدوار باشد.

ادامه »

برداشت نادرست از احکام / شماره 2

14ام خرداد, 1395

 

فراگیری احکام و عمل به آنها از مهمترین دستوراتی است که باید مورد توجه مسلمانان قرار گیرد. گاهی به دلیل عادت کردن به رفتارهایی برخی احکام به نادرست در بین مردم رواج پیدا می کند و بر آن اساس شاید به نسل های بعد نیز منتقل شود.در این سلسله تصاویری که هر هفته خواهد آمد به بیان احکامی خواهیم پرداخت که شاید برداشت نادرستی از آنها برای ما وجود داشته باشد. 

اجازه اقتدا:

برای اینکه کسی پشت امام جماعت بایسته لازم نیست ازش اجازه بگیره.


منبع: فرهنگ نیوز

 

اشتراک گذاری این مطلب!

برداشت نادرست از احکام / 1

9ام خرداد, 1395

 

 فراگیری احکام و عمل به آنها از مهمترین دستوراتی است که باید مورد توجه مسلمانان قرار گیرد. گاهی به دلیل عادت کردن به رفتارهایی برخی احکام به نادرست در بین مردم رواج پیدا می کند و بر آن اساس شاید به نسل های بعد نیز منتقل شود.در این سلسله تصاویری که هر هفته خواهد آمد به بیان احکامی خواهیم پرداخت که شاید برداشت نادرستی از آنها برای ما وجود داشته باشد. 

اقتدا در رکعت سوم و چهارم:

یادمون باشه اگر رکعت سوم و چهارم نماز به امام جماعت اقتدا کردیم باید حمد و سوره رو خودمون بخونیم. یه کار دیگه هم میشه کرد و اون اینکه صبر کنیم امام به رکوع بره و بعد ما اقتدا کنیم.

منبع: سایت فرهنگ نیوز

 

اشتراک گذاری این مطلب!

حکم خواندن نماز با چادر بدن‌نما

24ام اردیبهشت, 1395

 

آيا نماز خواندن با چادر نازک که شبح بدن زير آن نمايان است صحيح است؟ اگر صحيح نيست کسى که با اين پوشش نماز خوانده وظيفه‌اش چيست؟

جواب:
بنابر احتياط واجب پوشاندن شبح بدن لازم است و بدون ستر آن نماز صحيح نيست ولى نمازهايى كه با اعتقاد به صحّت به صورت مذكور خوانده شده، صحيح و مجزى بوده است.

استفتائات مقام معظم رهبری

اشتراک گذاری این مطلب!

ضرر های موسیقی در روایات اهلبیت

16ام فروردین, 1395

 مرگ ناگهانی و قبول نشدن دعا
امام صادق (ع) می فرمایند:

خانه ای که در آن غنا و موسیقی باشد از مرگ و مصیبت دردناک در امان نیست ودعا در آن به اجابت نمی رسد و فرشتگان وارد آن نمی شوند.(1)

سبب نفاق

امام صادق (ع) می فرمایند: نواختن موسیقی نفاق را در دل می رویاند همانطور که آب سبزه را می رویاند.(2)

 موسیقی سبب رفتن برکت از زندگی

پیامبر می فرمایند: فرشتگان به خانه ای که قمار، شراب و وسایل موسیقی در آن باشد وارد نمی شود دعای اهل خانه مستجاب نمی گردد. خیر و برکت هم از آنجا می رود.(3)

عامل زنا

رسول خدا (ص) می فرمایند: غنا و موسیقی کاری است که انسان را به زنا می کشاند.(4)

در حدیثی دیگرآمده است که : از غنا و موسیقی دوری کنید زیرا موسیقی حیا را از بین می برد و سبب زیاد شدن غریزه جنسی می شود . مردانگی مرد را نابود می سازد و هر کاری که شراب می کند موسیقی هم انجام میدهد.  و اگر مبتلا به موسیقی شدید از زنان بپرهیزید برای آنکه موسیقی و زنا انسان را به زنا می کشاند.(5)

 عذاب اخروی

رسول خدا (ص) می فرمایند: کسی که به لهو گوش دهد در روز قیامت در گوشش سرب داغ ریخته می شود.(6)

 سوء عاقبت

مردی به امام صادق(ع) عرض کرد: همسایگان من کنیزانی دارند که آواز می خوانند و با عود (یکی از آلات موسیقی) می نوازند . چه بسا به هنگام قضای حاجت نشستنم را طول می دهم، تا صدای آنها را بیشتر بشنوم.امام فرمودند: « این کار را نکن. در روز قیامت در برابر خداوند هیچ عذری نداری ؛ مگر سخن حق را نخواندی که می فرماید : گوش، چشم، دل، مسئولند و در برابر کارهایی که کرده اند، مورد سؤال واقع می شوند. » مرد عرض کرد : به خدا سوگند گویا این آیه را تاکنون نخوانده و نشنیده بودم. دیگر به خدا این کارها را انجام نمی دهم و از اوآمرزش می طلبم . امام سپس فرمودند: «برخیز و غسل کن و آن چه می توانی نماز بخوان، چون تا کنون به گناه بزرگی مشغول بودی و چه بد حال وتیره بخت بودی اگر بدون توبه و بر این حال از دنیا می رفتی.»(7)

قساوت قلب

رسول خدا (ص) به حضرت علي (ع ) مي باشد كه به ایشان فرموده اند:« يا على؛ سه كار دل راسخت كند: گوش دادن به آواز و موسيقى و شكار و به دربار سلاطين رفتن.(8)

بی حیایی و بی تفاوت شدن

امام صادق علیه السلام :

كسي كه در خانه اش چهل روز بربط ( نوعي تار ) نواخته شود خداوند متعال شيطاني را به نام قفندر بر او مسلّط مي كند كه عضوي از اعضاي وي باقي نمي ماند مگر اينكه او را در برمي گيرد و هنگامي كه اين گونه شد حيا از او گرفته مي شود✅ به گونه اي كه نسبت به آنچه به او گفته مي شود بي تفاوت مي گردد».(9)

منابع:
1-    کافی جلد 6 ص 433
2-    کافی جلد 6 ص 434
3-    وسائل الشیعه ج12 ص 235
4-    الدر المنثور ج5 ص 305
5-    الدر المنثور ج5 ص 305
6-    مستدرک الرسائل ج 13 ص 222
7- کافی،ج6،،ص1655،ح10.
8- نصایح، ترجمه آیت الله احمدجنّتی ،ص 134.
9- کافی،ج6،،ص1655،ح17.

 

اشتراک گذاری این مطلب!

آیا تفاوت زن و مرد در «دیه» پذیرفتنی است؟

15ام فروردین, 1395

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به حقوق زنان از زاویه‌هاى دیگر توجه شد و این نگاه، بسیار ژرف و همه سویه و راهگشا و کمال آفرین بود و با آنچه غرب می‌گفت و در پى گستراندن آن به دیگر سرزمین‌ها بود، فرق اساسى داشت.این نگاه ویژه انقلاب اسلامى به حقوق زنان و به آزادى و تساوى آنان، سبب شد شمارى از باورمندان به فرهنگ و نهضت غرب، برانگیخته شوند و این حرکت را با آن قالبى که می‌شناختند سازگار نیابند و بپندارند که حقوق زنان در انقلاب اسلامی و دین اسلام نادیده گرفته می‌شود.

شبهاتی که در این راستا درباره حقوق زنان مطرح می‌شوند معمولاً مواردی هستند که با خط‌کش تفکر غربی اندازه گیری شده و در نهایت منجر به زیر سؤال بردن نگاه اسلام به زن می‌شود و با توجه به اهمیت مسئله زن به عنوان 50 درصد مهم از جوامع بشری و احترامی که جنس مرد نیز برای او قائل است، این شبهات ضربات سختی بر پیکره اعتقادات مسلمانان و علاقه‌مندان به اسلام می‌تواند وارد کند.

شبهاتی که در خصوص احکام و حقوق قصاص و دیه بین زن و مرد که به عنوان تبعیض از نگاه غیراسلامی مطرح می‌شود.

شبهه:

نابرابری زن و مرد در میزان دیه و مشروط کردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد با عقل و عدالت ناسازگار است. به این بیان که در صورت فوت مردی عادل، هیچ کس عده‌ای بی‌گناه را مسئول پرداخت دیه به خانواده او نمی‌داند، پس چطور هنگام خون‌خواهی زنی بی‌گناه،‌ خانواده داغدار و ستمدیده او را می‌توان موظف به پرداخت نصف دیه مرد ظالم و قاتل و تأمین مخارج خانواده او کرد. چنین قانونی نه با عدالت سازگاری دارد و نه با عقل.

پاسخ:

نخست: ایرادی که متوجه این شبهه می‌شود، جدا از هم فرض کردن جامعه زنان و مردان است. درحالی‌که نباید جامعه زنان مردان را جدا از هم فرض کنیم، بلکه زنان و مردان باهم عضو یک جامعه هستند و هر خانواده‌ای متشکل از زن و مرد است؛ اگر ما دو خانواده (الف) و (ب) را در نظر بگیریم، همان‌طوری که ممکن است زن مقتول از خانواده (الف) و مرد قاتل از خانواده (ب) باشد، امکان دارد که زن مقتول از خانواده (ب) و مرد قاتل از خانواده (الف) باشد.

به دیگر بیان، همان‌طوری که ممکن است مردی از خانواده (ب) زنی از خانواده (الف) را به قتل برساند و محکوم به قصاص به صورت مشروط در عمد و یا پرداخت نصف دیه در غیرعمد گردد،‌ امکان دارد که مردی از خانواده (الف) زنی از خانواده (ب) را به قتل برساند و محکوم به قصاص به‌صورت مشروط در عمد و یا پرداخت نصف دیه در غیرعمد شود.

لذا اگر ما به خانواده ـ که متشکل از افراد مذکر و مؤنث است ـ نظر کنیم می‌بینیم که مساوی هستند و این قانون هیچ تعارضی با عقل و عدالت ندارد، بلکه کاملا عقلانی و عادلانه و درصدد جلوگیری از گرفتار شدن خانواده قاتل در دام تنگدستی و انحراف است.

دوم اینکه: مقایسه فرد بی‌گناهی که فوت کرده با قاتل محکوم به قصاص، موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا در فرض دوم می‌توان از اولیای زنِ خواهان قصاص، نصف دیه مرد را تقاضا نمود، لیکن در فرض نخست از چه کسی و کدام‌یک از افراد جامعه و به چه دلیل می‌توان تقاضای دیه کرد؟ آری، اگر او فرزندان صغیر و نیازمندی دارد، حکومت اسلامی موظف است از بیت‌المال به آنان کمک کند.

سوم: فقه امامیه در احکام مربوط به قتل نفس دو موضوع حق مجازات که جنبه کیفری و بازدارندگی دارد ـ و حق دریافت خسارت (دیه) ـ که جنبه حقوقی دارد ـ را از هم تفکیک می‌کند. از نظر کیفری، هیچ تفاوتی بین زن و مقتول و مرد قاتل نیست و تفاوت بین آنها تنها از بُعد حقوقی است و این موضوع نیز نه به خود قاتل و مقتول، بلکه به بستگان آنها مربوط می‌شود که از قتل متضرر می‌شوند.

روشن است که در نظام اسلامی، خانواده مرد مقتول بیش از خانواده زن مقتول خسارت و زیان می‌بینند. لذا قانون‌گذار خواسته است بین زن و مرد مقتول از لحاظ حقوقی به‌نوعی عدالت ـ نه برابری ـ برقرار سازد. علاوه بر این‌که، نابرابری زن و مرد در دیه درنتیجه به نفع زنان است، نه مردان. زیرا دیه مقتول به وراثش می‌رسد. لذا زن در قتل شوهر از یک دیه کامل ارث می‌برد، درحالی‌که مرد در قتل همسرش از نصف دیه ارث می‌برد.

اشتراک گذاری این مطلب!

40 حدیث با موضوع نماز از پیامبر اکرم (ص)

12ام آذر, 1394


۱٫ الصَّلاة مِعرَاجُ المُؤمِن
نماز، معراج مؤمن است.

کشف الاسرار، ج ۲، ص ۶۷۶

2. الصَّلاة نُورُ المُؤمِن
نماز نور مؤمن است.

نهج الفصاحه، ص ۳۹۶

3. عَلَمُ الایمَان الصَّلاة
علامت و نشانه ایمان نمازاست.

شهاب الاخبار، ص ۵۹

4. الصَّلاة عِمَادُ دِینُکُم
نماز، پایه و ستون دین شماست.

میزان الحکمه، ج ۵، ص ۳۷۰

ادامه »

احکام حج ناتمام کشته شدگان منا !!

13ام مهر, 1394

 در پی حادثه حج امسال که تعداد زیادی از مسلمانان در حال احرام و حین انجام مناسک حج، یعنی در یکی از بهترین حالات بندگی خداوند متعال به طرز فجیع و رقت بار جان باختند؛ ذکر چند حکم شرعی و مسائل دینی می تواند مفید واقع شود به ویژه برای کسانی که با این جان باختگان در ارتباطند:

احکام کفن و دفن حجاج درگذشته

1. دفن بدنهای مطهر این عزیزان در گلزار شهدا که تسکینی بر دردهای صاحبان عزاست به این معنا نیست که این عزیزان به مانند شهید در معرکه بی نیاز از غسل و کفن هستند؛ زیرا کشته ای نیاز به غسل و کفن ندارد که شهید در معرکه باشد و او کسی است که در جبه جنگ کشته شده باشد و اگر کسی خارج از جبهه كشته شود باید غسل داده شود و كفن شود هر چند هر دو شهید هستند.[1] بنابراین لازم است بدنهای مطهر این عزیزان غسل داده شده و کفن شود.
هر چند این عزیزان که در راه خدا هجرت کردند و در این راه جان دادند نزد او مأجورند:
مَنْ یَخْرجْ مِنْ بَیْتِهِ مهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسولِهِ ثمَّ یدْرِكْه الْمَوْت فَقَدْ وَقَعَ أَجْره عَلَى اللَّهِ وَ كانَ اللَّه غَفوراً رَحیماً (نساأ:100) و هر كس كه از خانه خود به قصد هجرت به سوى خدا و پیامبرش بیرون رود، سپس مرگ او را دریابد، بی تردید پاداشش بر خداست و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است.

2. در غسل میت این حاجیانی که محرم به احرام حج بوده اند و اجل مهلت نداد تا از احرام خارج شوند؛ چون هنوز محرم هستند در غسل دوم که با آب مخلوط با کافور انجام می شود نباید از کافور استفاده کنند و لازم است غسل دوم را هم به مانند غسل سوم با آب خالص انجام دهند.

«كسى كه براى حج احرام بسته است اگر پیش از تمام كردن سعى بین صفا و مروه بمیرد، نباید او را با آب كافور غسل دهند و به جاى آن باید با آب خالص غسلش بدهند و همچنین اگر در احرام عمره پیش از كوتاه كردن مو، بمیرد.» [2]

3. یکی از احکام میت که واجب است پس از غسل دادن او انجام شود حنوط کردن است به این معنا که واجب است به پیشانى و كف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاى او كافور بمالند. این کار (حنوط کردن) برای این جان باختگان که هنوز محرم به احرام حج هستند ممنوع است چرا که ایشان هنوز در حال احرام هستند و استفاده از بوی خوش بر محرم حرام است.

« كسى كه براى حج احرام بسته است، اگر پیش از تمام كردن سعى بین صفا و مروه بمیرد، حنوط كردن او جایز نیست و نیز اگر در احرام عمره پیش از آن كه موى خود را كوتاه كند بمیرد نباید او را حنوط كنند.» [3]

4. اما پوشاندن سر و صورت که یکی از محرمات احرام است در هنگام کفن کردن این عزیزان منعی ندارد و باید به مانند دیگران کفن شوند.
«كسى كه براى حج یا عمره احرام بسته اگر بمیرد باید مثل دیگران كفن شود و پوشاندن سر و صورتش اشكال ندارد.» [4]

ادامه »

آیا می‌توان تلفن همراه را با استفاده از برق مسجد شارژ کرد؟

6ام مهر, 1394

هر چند استفاده از امکانات مسجد در امور شخصی و مخالف با جهت وقف، جایز نیست، ولی اگر در موردی اطمینان به رضایت واقف و متولی شرعی مسجد باشد، اشکال ندارد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

ادامه »

اسفتاء ازمراجع درباره پیامک های مذهبی زنجیره ای

25ام شهریور, 1394

✳️سوال:
اخیرا پیامک هایی با استفاده از عقاید مذهبی مردم منتشر میشود…لطفا نظر خود را بیان فرمایید.

مثال:
ختم شش میلیون صلوات تقدیم به شیرخوار امام حسین…سهم شما شش صلوات و ارسال به شش عاشق حسینی.لطفا قطع کننده زنجیره نباشید…

مثال دوم:
تا پیام را دیدی هشت بار بگو یا ابوالفضل وبرای هشت نفر بفرست.همین الان خبر خوشی میشنوی و…

مثال سوم :
ختم …صلوات نذر…
سهم شما فلان اندازه اگر انجام نمیدهید خبرم کنید تامدیون نشوید…(و مثالهای دیگر)

ادامه »

نظر آیت الله مکارم شیرازی درباره پیوند عضو

18ام آبان, 1393

متن سؤالات و پاسخ مرجع تقلید به شرح ذیل است:

دیدگاه شما درباره پیوند اعضا چیست؟
پیوند اعضا که در عصر حاضر بر اثر پیشرفت‌های پزشکی پیدا شده و به صورت یک برنامه وسیع و گسترده در سطح جهان معمول گشته چیزی نیست که بر خلاف نظر اسلام باشد، منتهی پیوند سه حالت دارد، یک زمان واقعا جان انسانی متوقف بر آن است، یعنی اگر پیوند نزنیم، جانش در خطر می‌افتد در چنین جایی می‌گوییم پیوند نه تنها جایز بلکه واجب است چون حفظ جان انسان واجب است صورت دوم این است که شخص جانش در خطر نیست، اما به زحمت و مشقت زیادی افتاده، اگر کسی انگشت یا قرنیه نداشته باشد، زندگی برایش غیرممکن نیست، اما به زحمت و سختی می‌افتند در چنین مواردی، اگر زحمت خیلی شدید و کلی باشد در اینجا هم احتمال وجوب پیوند هست، اما اگر مشکل مهمی نباشد، می‌گوییم پیوند جایز است، صورت سوم این است که نه برای نجات جان است و نه برای نجات عضو، بلکه ممکن است جنبه رفع ناهنجاری‌های ظاهری باشد، یا پیوند برای زیبایی باشد به عنوان مثال کسی که صورتش بر اثر سوختگی یا علتی دیگر وضعیت خوبی ندارد او را با پیوند زدن پوست به صورت مطلوب در می‌آورند که در اینجا باز هم پیوند مشکلی ندارد، بنابراین پیوند اعضا یا واجب است، یا گاهی شبیه واجب، گاهی هم مباح و جایز است.

ادامه »

شرکت زنان در دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی چه حکمی ‌دارد؟

8ام آبان, 1393

آغاز ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، و برپایی مراسمات مختلف مذهبی با رسوم و آیین مختلف، ما را بر آن داشت تا مروری مجمل داشته باشیم بر احکام مرتبت بر آن و سؤالات و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد.

-    سؤال: شرکت زنان در دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی چه حکمی ‌دارد؟
پاسخ: بنابر نقل آیت‌الله صافی‌گلپایگانی، حضور زنان در انتهای دسته‌جات عزاداری، اگر مستلزم ارتكاب معصيت نباشد، اشكال ندارد، اما اگر در متن دسته‌جات باشند، بنابر نظر آیت‌الله خامنه‌ای شرکت زنان در دسته‏‌های سينه‌زنی و زنجيرزنی شايسته نيست.

ادامه »

سوال: آیا منتشر کردن خبر و فیلم گناهان و کارهای زشت، با گناه انجام دهندگان آنها برابر است؟

29ام مهر, 1393

گُناهان کَبیره در تعالیم دینی اسلامی گناهانی هستند که از گناهان عادی بزرگتر و متفاوت هستند و در قرآن و روایات امامان شیعه بر مرتکبین آنها وعده آتش دوزخ داده شده‌ است. در شماره و تعداد گناهان کبیره بین مذاهب مختلف اسلامی(شیعه و سنی) اختلاف است. بعضی تعداد آن را 25 و بعضی دیگر هفتاد شمرده‌اند. خداوند در قرآن، در سوره نساء آیه 31 می‌فرماید: (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِیمًا) ترجمه: «اگر از گناهان بزرگی كه از آنها نهی می‌شوید دوری گزینید، گناهان كوچكتان را از شما می‌زداییم‌ و شما را در جایگاهی ارجمند و پركرامت در می‌آوریم.»

بر اساس تعالیم دینی اسلامی، کسی که گناه کبیره از او سر زند و توبه ننماید فاسق است و نمی‌شود در نماز به او اقتداء کرد و شهادتش پذیرفته نیست و پس از مرگ مستحق عقوبت الهی است مگر اینکه فضل الهی شامل حالش شود که از آن جمله شفاعت پیامبر اسلام و آل پیامبر است.

ادامه »

حکم شرعی آرایش صورت و دست‌ها

26ام مهر, 1393

زیبایی و زیباپسندی ذات زن است و زن بنابر ذات خود، به دنبال زیباتر شدن و بهتر جلوه‌کردن است، اما حدود این زیبایی تا کجاست و شرایط آن چیست؟ آیا فقه در این باب نیز حرفی برای گفتن دارد؟ و آیا محدوده‌ای را مشخص ساخته است؟

اینها سوالاتی است که در میان اسفتتائات صورت‌گرفته از مراجع، به دنبال پاسخی برای آنهاییم.

-    سؤال: آيا ابروان اصلاح‌شده جزو آرايش محسوب می‌شود و بايد از نامحرم پوشيده شود؟
پاسخ: حضرات آیات سیستانی و مکارم‌شیرازی معتقدند: اشکالی ندارد و پوشاندن آن واجب نیست، و آیت‌الله سیستانی در ادامه می‌فرمایند: برداشتن موی صورت و باریک کردن ابروان، مانع از بازگذاشتن رو نمی‌شود؛ به شرط آنکه از وقوع در حرام، ایمن باشد و بازگذاشتن صورت به انگیزه نگاه نامحرمان، نباشد.
اما در مقابل آیت‌الله بهجت می‌فرمایند: بله، بايد بپوشاند.

-    سؤال: آیا آرایش صورت بانوان در حد ملایم در صورتى‌که زننده نباشد، اشکال دارد؟
پاسخ: آیت‌الله سیستانی این عمل را بلااشکال دانسته‌اند و آیت‌الله مکارم‌شیرازی می‌فرمایند: آرایش گردى صورت و دست‌ها تا مچ؛ در صورتى‌که بسیار خفیف باشد و منشأ مفسده‌اى نگردد، اشکالى ندارد، ولى از آرایش‌هاى تند یا مفسده‌انگیز باید پرهیز کرد؛ و در توضیح آرایش ملایم می‌فرمایند: منظور چیزی است که جلب توجه افراد را نکند. از این‌رو آیت‌الله سیستانی در پاسخ به استفتایی، استفاده از کرم معمولى صورت به طور خفیف را مصداق آرایش نمی‌دانند. اما تأکید دارند: چنانچه زینت شمرده شود، باید از نامحرم پوشانده شود.

آیت‌الله بهجت بر خلاف آنچه گذشت، معتقدند: آرایش، حتی به مقدار کم، در مقابل نامحرم اشكال دارد.

-    سؤال: تاتوکردن ابروها ولب‌ها چه حکمی‌دارد؟
پاسخ: حضرات آیات خامنه‌ای و سیستانی می‌فرمایند: مانعی ندارد، ولی اگر در نظر عرف زینت محسوب مى شود، باید از نامحرم بپوشانند. آیت‌الله مکارم‌شیرازی معتقدند: اگر این زینت تند و زننده باشد، و منشأ مفاسدى شود، جایز نیست.

-    سؤال: حکم سرمه کشیدن براى زنان چیست؟
پاسخ:
آیت‌الله سیستانی معتقدند که مانعی ندارد و آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز می‌فرمایند: ظاهراً جزو زینت ممنوع نیست، اما آیت‌الله بهجت می‌فرمایند: بله، بايد بپوشاند. و حضرات آیات خامنه‌‌ای و فاضل‌لنکرانی قیدی را ذکر کرده و می‌فرمایند: اگر زینت باشد و موجب جلب توجه نامحرم گردد، اشکال دارد.

-    سؤال: استفاده از عطر و اسپرى براى زن در بیرون از خانه چه حکمى دارد؟
پاسخ:
آیت‌الله سیستانی می‌فرمایند: اگر موجب تهییج و تحریک باشد، جایز نیست. آیت‌الله خامنه‌ای نیز در این رابطه می‌فرمایند: فى‌نفسه مانع ندارد، ولى اگر جلب توجه نامحرم مى‌کند باید از کنار نامحرم عبور نکند.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پاسخ می‌فرمایند: در روایات متعددى از این معنا نهى شده و ظاهر بعضى از آنها حرمت است و آیت‌الله بهجت پاسخ می‌دهند: از هر چه سبب جلب توجه نامحرم شود، بايد اجتناب شود؛ و در جای دیگری می‌فرمایند: در صورت تهييج و تحريك اشكال دارد.

-    سؤال: حکم بلند بودن ناخن زن چیست؟ آیا زینت محسوب شده و باید از نامحرم پوشانده شود؟
پاسخ:
نظرات مراجع در این زمینه متفاوت است. برخی مانند حضرات آیات سیستانی و مکارم‌شیرازی آن را بلااشکال دانسته‌اند و برخی مانند حضرات آیات خامنه‌ای و بهجت می‌فرمایند: اگر ناخن بلند باشد، زينت محسوب می‌شود؛ و باید پوشانده شود.

-    سؤال: حکم پوشیدن حلقه ازدواج توسط زن در صورتى‌که مرد نامحرم آن را ببیند چیست؟
پاسخ: حضرات آیات سیستانی و مکارم‌شیرازی می‌فرمایند: اشکالی ندارد. و آیت‌الله سیستانی توضیح می‌دهند: داشتن انگشتر، جزو زینت ظاهره است؛ اما آیت‌الله خامنه‌ای می‌فرمایند: هر آنچه عرفاً زینت محسوب مى‌شود، باید از نگاه نامحرم پوشانیده شود.

اشتراک گذاری این مطلب!

علت قبول نشدن اعمال بدون پذیرش ولایت چیست؟

19ام مهر, 1393

ولایت از ریشه ولی در لغت معانی گوناگونی دارد، یکی از این معانی اولی بالتصرف است(کسى که از جهاتى بر تصرف در امور شخصى دیگرى، از خود او شایسته‏تر است). در اصطلاح، مراد از “ولایت” تسلط و اشراف بر دخل و تصرف در امور سایر انسان‏ها، در ابعاد مختلف است، بدون این که حق اختیار و انتخاب و گزینش یا مالکیت از سایرین سلب شود.

از نظر شیعه شناخت “ولّى اللَّه” و گردن نهادن به اوامر و نواهى و قضاوت‏ها و احکام او بر همگان واجب است و هر کس از این امر سرباز زند، در واقع توحید و نبوت را نپذیرفته است و به عبارت دیگر: لازمه پذیرش وجود خدا و توحید و عدالت او، پذیرش نبوت و پذیرش این دو مستلزم پذیرش ولایت ولّى مى‏باشد. این مطلب از آیات قرآن، همچنین حدیث ثقلین که “عترت” را قرین قرآن کریم مى‏نماید، به وضوح مستفاد است و به واسطه حدیث شریف نبوى (ص) “ر کس که بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است". تأکید مى‏شود. در ضمن لازم به ذکر است که پذیرش ولایت سبب می شود که انسان هیچ گاه از مسیر هدایت گمراه نشود و در غیر این صورت انسان ها در خطر خروج از راه حق اند، و اساسا این اهل بیت (ع) هستند که راه حق را مشخص می سازند و مسیر رسیدن به سعادت دنیا و آخرت را روشن می کنند.

ادامه »

کاشت ناخن مصنوعی، حلال یا حرام؟

9ام مهر, 1393

آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به سؤالات زیر فرمودند:
سؤال: کاشت ناخن مصنوعى براى بانوان چه حكمى دارد؟
جواب: کاشت ناخن فى‌نفسه اشکال ندارد و با فرض صدق زينت، بايد از نامحرم پوشانده شود. (1)

سؤال: اگر كسى ناخن مصنوعى بكارد، براى وضو و غسلش چه بايد بكند؟
جواب: در صورت كاشت ناخن، براى وضو و غسل بايد مانع ـ ولو با صرف هزينه ممكن ـ برطرف گردد و چنان‌چه می‌داند امكان برطرف‌کردن آن نيست و يا رفع آن با مشقت غيرقابل تحمل همراه بوده و يا ضرر قابل توجهى دارد، در وقت نماز بايد وضو يا غسل را انجام دهد، سپس مبادرت به اين كار كند و وضو و غسل‌هاى بعدى را بايد به‌صورت جبيره انجام دهد (يعنى با دست مرطوب مانع را مسح نمايد)؛ اما در صورتى‌که امکان برطرف کردن آن ـ ولو در روز‌هاي بعد ـ باشد و برطرف نكند، وضو و غسل جبيره باطل خواهد بود. (2)

آیت‌الله سیستانی می‌فرمایند:
سؤال: برخی خانم‌ها ناخن‌هایشان را به قصد آرایش از حد طبیعی بلندتر می‌کنند و چون گاهی اوقات آنها می‌شکنند طبیبان روکشی تجویز می‌کنند که تا پاسی از روز روی ناخن‌ها می‌ماند و با علم به این‌که آن روکش و یا لاک و مانکور مانع از رسیدن آب به هنگام غسل و وضو به ناخن‌هاست، آیا استفاده خانم‌ها از چنان روکش، لاک و یا مانکور جایز است و وضو و غسل با آن چطور است؟
جواب: پاس غسل و وضو با چنان چیزی که مانع از وصول آب می‌شود، صحیح نیست و ناگزیر باید آنها را برای انجام غسل و وضوی صحیح زایل پاک کرد و قصد آرایش، مجوز چنان کاری نمی‌شود. (3)

آیت‌الله صافی‌گلپایگانی می‌فرمایند:
سؤال: كاشتن ناخن براي زنان چه حكمي دارد؟
جواب: كاشتن ناخن به صورتي‌كه براي وضو و غسل نتوانند آن را بردارند اشكال دارد، ولي چنان‌چه شخصي مرتكب اين عمل شده باشد، در صورت امكان، ناخن مصنوعي را بردارد و وضو و غسل به نحو معمول انجام شود و در صورت عدم امكان برداشتن ناخن، با همان حال وضو و غسل به عنوان جبيره انجام شود و احتياطاً تيمم هم كند. (4)

آیت‌الله مکارم‌شیرازی بیان فرموده‌اند:
سؤال: لطفاً بفرمایید کاشت ناخن توسط بانوان چه حکمی ‌دارد و آیا می‌توان با این نوع ناخن وضو گرفت و غسل کرد و نماز خواند؟
جواب: در صورتي‌که ضرورتي براي اين کار نباشد آن را ترک کنند، و چنان‌چه ضرورتي وجود داشته باشد و امکان جداسازي ناخن‌هاي مصنوعي به هنگام غسل و وضو نباشد، با آن وضو و غسل جبيره‌اي مي‌گيرند. (5)

پی‌نوشت

1.    سایت http://www.leader.ir.
2.    سایت .www.khamenei.ir.
3.    سایت www.sistani.org.
4.    http://www.saafi.net.
5.    سایت www.makarem.ir

اشتراک گذاری این مطلب!

نظر فقها/ نذر مالی و غیرمالی زن بدون اجازه همسر چه حکمى دارد؟

29ام شهریور, 1393

-    سؤال: نذر چیست؟
پاسخ: آیت‌الله بهجت می‌فرمایند:‌ نذر آن است که انسان ملتزم شود کار خیرى را براى خدا به جا آورد یا کارى را که نکردن آن بهتر است، براى خدا ترک کند.

-    سؤال:‌ نذر مالی زن بدون اجازه همسر چه حکمى دارد؟
پاسخ: آیت‌الله خامنه‌ای می‌فرمایند:‌ اگر شوهر حضور دارد، باید بنابر احتیاط نذر زن با اجازه او باشد. آیت‌الله بهجت معتقدند که بنابر احتیاط واجب باید اذن بگیرد، ولى بدون اذن هم وضعاً عهد را باید منعقد به حساب آورد.

آیت‌الله سیستانی می‌فرمایند: در صحت نذر او بدون اجازه شوهر در غیر حج و زکات و صدقه و بر والدین و صله رحمش اشکال است؛ اما آیت‌الله نوری‌همدانی معتقدند که‌ اگر از مال خودش باشد، احتیاج به اذن زوج ندارد.

-    سؤال:
اگر زنى بدون مشورت با شوهر خود نذرى کرده باشد و در هنگام اداى نذر شوهرش راضى نباشد، تکلیفش چیست؟
پاسخ: آیت‌الله سیستانی می‌فرمایند: اگر با حقوق شوهرش در استماعات منافات داشته باشد، باطل است.
آیت‌الله وحیدخراسانی می‌فرمایند: اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیری کند، زن نمی‌تواند ـ در صورتی‌که وفا به نذرش منافی با حق شوهر باشد ـ نذر کند، بلکه بدون اذن شوهر در این صورت نذر زن باطل است، و صحت نذر زن در مال خودش بدون اذن شوهر ـ در غیر حج یا زکات یا احسان به پدر و مادر یا صله ارحام ـ محل اشکال است.

-    سؤال:‌ چنان‌چه زن در غیاب شوهر و یا با عدم اطلاع و یا با عدم رضایت او نذر کند؛ در صورتی‌که مال منذور از شوهر باشد و یا مشترک و یا از مال مختص به زن، از قبیل ارث و یا اجرت کاری که از شوهر می‏گیرد، چه صورت دارد؟
پاسخ: حضرات آیات نوری‌همدانی و فاضل‌لنکرانی می‌فرمایند:‌ نذر زن اگر مزاحم با حقوق شوهر باشد، بی‌اجازه او، باطل است. آیت‌الله فاضل‌لنکرانی در ادامه می‌فرمایند: اگر مزاحم نباشد، احتیاط واجب آن است که با اجازه او باشد؛ خصوصاً در نذر مال؛ گرچه مال متعلق به خود زن باشد.

-    سؤال: آیا نذرى که زن قبل از ازدواج کرده، مشروط به اذن شوهر است یا شوهر مى‏تواند رد کند؟
پاسخ: آیت‌الله بهجت می‌فرمایند: مشروط به اذن شوهر نیست و حق رد آن را ندارد.

-    سؤال: ‌آیا دختری که مجرد است و هیچ درآمدی ندارد، می‌تواند وسیله‌ای را که خانواده به عنوان جهیزیه برای او خریده‌اند، نذر کند؛ در صورتی‌که بداند با نذر آن وسیله خانواده ناراحت شده و شاید قدرت خرید دوباره آن را نداشته باشند؟
پاسخ: آیت‌الله مکارم‌شیرازی معتقدند که این‌گونه نذرها و تصرفات در مورد آن جهیزیه جایز نیست.

-    سؤال:‌ آیا می‌توان نذری کرد و مصرف آن را از اشخاص واجب‌النفقه مانند پدر و مادر و فرزندان و همسر قرار داد؟
پاسخ: آیت‌الله نوری‌همدانی می‌فرمایند:‌ جایز است.

اشتراک گذاری این مطلب!

حکم آیت‌الله مکارم‌شیرازی درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها

11ام مرداد, 1393

آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پاسخ به استفتایی نظر خود را درباره حضور بانوان در ورزشگاه‌ها اعلام کرد.

«پرسش:

نظر معظم له در مورد حکم شرعی حضور زنان در ورزشگاه‌ها به عنوان تماشاچی چیست؟

پاسخ:

جو حاکم در ورزشگاه‌ها برای حضور زنان مناسب نیست و شکی نیست که اختلاط جوانان و آزاد بودن آنها سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی می‌شود؛ اضافه بر این در بعضی انواع ورزش، مردان پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند؛ بنابراین لازم است از حضور در این برنامه‌ها خودداری کنند بخصوص اینکه این برنامه‌ها را از رسانه‌ها می‌توانند ببیند و حضور آنها ضرروتی ندارد.»


اشتراک گذاری این مطلب!

حجاب زن حق الله است يا حق الناس؟

27ام خرداد, 1393

حرمت زن نه اختصاص به خود زن دارد نه شوهر و نه ويژه برادر و فرزندانش مي‏باشد، همه اينها اگر رضايت بدهند، قرآن راضي نخواهد بود، چون حرمت زن و حيثيت زن به عنوان حق‏اللَّه مطرح است .

خداي سبحان زن را با سرمايه عاطفه آفريد كه معلّم رقّت باشد و پيام عاطفه بياورد، اگر جامعه‏اي اين درس رقّت و عاطفه را ترك نمودند و به دنبال غريزه و شهوت رفتند به همان فسادي مبتلا مي‏شوند كه در غرب ظهور كرده است.
لذا كسي حق ندارد بگويد من به نداشتن حجاب رضايت دادم، از اين كه قرآن كريم مي‏گويد هر گروهي، اگر راضي هم باشند، شما حد الهي را در برابر آلودگي اجرا كنيد، معلوم مي‏شود عصمت زن، حق‏اللَّه است و به هيچ كسي ارتباط ندارد.

**آيت الله جوادي آملي در پاسخ به پرسشي در خصوص عدم محدويت حجاب براي زنان

اشتراک گذاری این مطلب!

آيا درآمد زنان شاغل جزء درآمدهاي خانوار محسوب مي شود؟

25ام فروردین, 1393

آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پاسخ به سئوالی نظر خودر را پیرامون درآمد زنان که جز درآمد خانوار محسوب می‌شود یا نه بیان کرد.

سئوال:
احتساب درآمد زنان شاغل دارای همسر، جزو درآمدهای خانوار، با توجه به این‌که شرعا مسئولیتی در قبال هزینه‌های زندگی ندارند، شرعاً چه حکمی دارد؟

پاسخ:
در صورتی که همسر شما حاضر نباشد اموالش را در اختیار شما قرار دهد جزو درآمدتان محسوب نمی‌شود.

اشتراک گذاری این مطلب!

سوال: حکم استفاده از عمل جراحی پلاستیک برای زیبایی چیست؟

9ام اسفند, 1392


حضرت آیة الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):
اگر موجب ضرر قابل اعتنا و چشمگیر نباشد فی نفسه منعی ندارد‎ ولی توجه داشته باشید بطور کلى عمل جراحی زیبایی درمان بیماری محسوب نمی‏شود و نگاه کردن و لمسِ حرام به خاطر آن جایز نیست مگر در مواردی که برای درمان سوختگی و مانند آن و ضرورى باشد و پزشک مجبور به لمس و نگاه کردن باشد و مراجعه به پزشک مماثل حاذق و متخصّص غیرممکن و یا خیلى سخت باشد.

* حضرت آیة الله مکارم شیرازی (مدظله العالی):
در صورتى که آمیخته با حرام یا ضرر مهمّ دیگرى نباشد ذاتاً اشکالى ندارد، ولى چنانچه مستلزم حرامى باشد (مانند لمس و نظر حرام) تنها در صورت ضرورت جایز است.

* حضرت آیة الله نوری همدانی (مدظله العالی):
اگر در جراحی مذکور غرض عقلائی داشته باشد و اسراف نباشد اشکال ندارد.

* حضرت آیة الله سیستانی (مدظله العالی):
فی نفسه اشکال ندارد.

همچنین دو تن از مجتهدین و مدرسین حوزه علمیه این گونه پاسخ داده اند:

* آیة الله علوی گرگانی (مدظله العالی):
از نظر ما جایز نیست.

* آیة الله سید محمد شاهرودی (مدظله العالی):
فی نفسه جایز است لکن باید از تماس با نامحرم و نگاه اجنبی و محرمات دیگری که ممکن است همراه آن صورت گیرد اجتناب نمود.

ادامه »

واي بر احوال من

6ام اسفند, 1392

قبل نوشت:

گاهي مسيرم را عوض مي كنم و به جاي مترو از اتوبوس استفاده مي كنم نيتم هم اين است كه تجربه‌هاي تازه اي پيدا كنم

ديروز حوالي ميدان صادقيه سوار اتوبوس بودم كه دو خانم با همين پوششي كه اين روزها همه تهران را گرفته وارد شدند و روبروي من نشستند

توي يكي از دست اندازها موبايل يكيشان از دستش افتاد كه من بين زمين و هوا گرفتمش و اين شد كه باب سخن بينمان باز شد

از هر دري گفتيم از گراني شب عيد، اشتغال زنان، تاخير ازدواج و … كه با متوجه شدن اين مطلب كه يكي‌شان نوروز عازم خانه خداست كلا رنگ و بوي صحبتمان عوض شد

از سفر خودم گفتم و چندتايي توصيه كردم و التماس دعا

و بي مهابا پرسيدم

«با ناخن كاشتت چكار مي كني، فك كنم مشكل داشته باشد»

اولش كمي جبهه گرفت بعد گفت پارسال كه ناخن‌هايم را مي كاشتم از آرايشگر پرسيدم و او گفت اشكالي ندارد براي وضو و غسل

انگار آب يخ ريختند روي سرم…

يعني من به عنوان يك مبلغ دين آنقدر كم كار شده ام كه وظيفه ام را يك آرايشگر انجام مي دهد و پاسخ سوالات شرعي مردم را مي دهد

واي بر احوال من

باور كنيد تا همين الان كه در حال تايپ اين پست هستم هنوز گيجم…

ادامه »


 
فراخوان چی شد طلبه شدم