موضوع: "دانستنی های قرآن"

بیان نکات قرآنی

🌷🍃بسم الله الرحمن الرحیم 🍃🌷

 

نکات قرآنی (8)

 

ایاک نعبد و ایاک نستعین

ایاک نعبد :

یعنی خدایا من وجودم اختصاص به خودت دارد

پس فقط تو را عبادت می کنیم

ایاک نستعین :

یعنی خدایا عبد تو بودن هم نیاز به کمک دارد چون دور بودن از بخل و کینه و حسد و …. برایم سخت است

خدایا دور شدن از مسیر اشرار و گمراهان و منکران به راحتی بدست ما نمی آید

خدایا برای همه اینها از تو کمک می خواهیم

 

 

نکات قرآنی سوره حمد

🌷🍃بسم الله الرحمن الرحیم 🍃🌷

نکات قرآنی(7)

ایاک نعبد:

عابد یعنی صاف و هموار کننده

دقت کنید :

یک راننده هر چیزی را جابه جا نمی کند

یک نویسنده هر مطلبی را برای نوشتن انتخاب نمی کند

یک استاد هر مطلبی را نمی گوید

ادامه »

نکات قرآنی سوره حمد

🌷🍃بسم الله الرحمن الرحیم 🍃🌷

نکات قرآنی(6)

الرحمن الرحیم

خدا مربی است اما به چه انگیزه ای؟ !!

می فرماید فقط به خاطر اینکه من بخشنده و مهربان هستم

اوست که به صخره دستور نرم شدن می دهد.

اوست که به گرگ دستور می دهد ندرد

او مالک هم هست

مالک دنیا و آخرت است.

ادامه »

نکته های قرآنی

🌷🍃بسم الله الرحمن الرحیم 🍃🌷
#نکات_قرآنی(5)
ادامه رب العالمین
پوست هندوانه رو ما توی زباله می ریزیم اما وقتی پوست هندوانه بدست یک مربی خوب می افته از اون مربا درست می کنه آنوقت شما همان پوست هندوانه رو تو یخچال میذاری چون دیگه با ارزش شده .

ادامه »

نکته های قرآنی

 

🌷🍃بسم الله الرحمن الرحیم 🍃🌷
نکات قرآنی(4)
#رب #العالمین
می دانید رب در فارسی ترجمه معادل ندارد؟
رب در عربی یعنی مالکی که قدرت تربیت افراد خود را دارد و دقت در مسیر تکاملی موجودات زنده که غالبا بدون آگاهی ما برقرار است یکی از نمونه های تربیتی الهی است.
عالمین هم جمع عالم است که غالبا برای جمع عاقل مثل انسان و جن بکار می رود .
لذا باورتون میشه خداوند بچه ها را تربیت کرده به ما میدهد .

ادامه »
1 3 4 5 6
 
ساخت وبلاگ در کوثربلاگ