آرشیو برای: "بهمن 1396, 25"

بیانات مقام معظم رهبری

جرعه ها(1): موضوع:شان طلبگی آنچه در باب روحانیت شرط و لازم است حفظ قداست روحانی بودن است. اما این قداست را چگونه حفظ کنیم؟ حفظ قداست با سلامت مالی,سلامت اخلاقی و حفظ زی طلبگی ممکن است. معنای زی طلبگی این است که در دنیا طلبی مثل دنيا طلبان عمل نكنيم،هرچه… بیشتر »
 
اربعین